Bestuur

  • Dutch

Translate original post with Google Translate

Penningmeester: Mirjam Swart

Mirjam wil haar sociaal-maatschappelijke betrokkenheid graag uitdragen door als vrijwilliger een bijdrage te leveren aan het ondersteunen van mensen, wiens ideeën en dromen voor betere leefomstandigheden met een beetje hulp waargemaakt kunnen worden. Mirjam heeft ervaring met fondsbeheer en hoopt daarom een waardevolle inbreng te leveren als penningmeester van de stichting. Mirjam is ervan overtuigd dat duurzame ontwikkeling, capaciteitsopbouw en ontwikkelingssamenwerking beginnen met initiatieven zoals Beletu!

Secretaris: Jannetje Bootsma

JannetjeJannetje is sinds 2012 secretaris van Beletu, en zet zich op die manier graag in voor lokale initiatieven en projecten om de omstandigheden in ontwikkelingslanden te verbeteren. Vanuit de overtuiging dat ook een kleine bijdrage kan helpen. Jannetje is van huis uit jurist, en hoopt dat Beletu daar ook van kan profiteren.

Lid projectcommissie: Marieke Boersma

Marieke werkte en woonde sinds 2002 in Ethiopië. De eerste 4 jaar in Gondar (samen met Pauline en Annemiek). Vanuit het werken in het ziekenhuis als fysiotherapeut (via een uitzending van VSO) vond zij haar grote passie in het werken met mensen met een handicap in hun eigen gemeenschap. Sinds 2004 werkt ze voor LIGHT FOR THE WORLD in verschillende gemeenschapsprojecten voor mensen met een handicap. In de jaren in Gondar leerde Marieke Nigist kennen. Nigist en vele anderen hebben Marieke door de jaren geïnspireerd om vanuit de lokale gemeenschap te werken aan de ontwikkeling van hun land. Ze raakt steeds geïnspireerd door de ideeën, het enthousiasme en het doorzettingsvermogen van mensen in de vele dorpen en verschillende landen waar ze inmiddels werkt. Door stichting Beletu is het mogelijk geweest om die inspirerende mensen te ondersteunen in hun bijzondere werk. Stichting Beletu is voor Marieke ook een manier om mensen in Nederland de realiteit van ontwikkelingslanden te laten mee beleven. Door de weblog op de website van stichting Beletu en door presentaties in kerken en scholen.

PR: Frederika Boersma

Frederika Boersma maakte kennis met Ethiopië in de zomer van 2007. Samen met haar zus bezocht ze haar nicht Marieke Boersma. Een reis door het noorden van Ethiopië bracht haar naar de stad Gondar, waar ze met het werk van Beletu in aanraking kwam. Het werk van Nigisti maakte indruk op haar. De manier waarop Beletu in Ethiopië werkt sprak haar aan. Bestaande lokale projecten worden gesteund. Beletu geeft adviezen en steunt projecten financieel.

In de zomer van 2009 bezocht Frederika het mooie Ethiopië voor een tweede maal. Dit keer maakte ze kennis met het zuiden van Ethiopië en het project Anno. Weer zo’n prachtig lokaal initiatief, waarbij Beletu een financiële steun kan bieden.

Lid projectcommissie: Anne Marinussen

Anne Marinussen maakte kennis met Ethiopië in 2009. Zij woonde zes maanden bij haar nicht Marieke in Addis Abeba. Hier liep zij stage bij een Ethiopische NGO, die allerlei projecten begeleidt op het gebied van armoede bestrijding. Zelf werkte zij mee aan een project dat de rechten van mensen met een handicap in Ethiopië op de kaart probeert te zetten bij bijvoorbeeld de Ethiopische overheid, Ethiopische NGO’s en leraren van basisscholen.
Zij leerde via Marieke verschillende mensen kennen die projecten hebben opgezet, die door stichting Beletu worden gesteund. Het doorzettingsvermogen en de creativiteit van deze mensen maakte grote indruk op haar. Door middel van kleine projecten worden voor de lokale bevolking grote veranderingen bereikt.
Terug in Nederland wilde Anne graag betrokken blijven bij Ethiopië en de mensen en projecten die zij daar heeft leren kennen. Door middel van Beletu hoopt zij iets te kunnen blijven betekenen voor het land en de mensen die haar zo’n indrukwekkende, leerzame en goede tijd hebben geschonken.

Voorzitter: Marjan Perreijn

foto Marjan

Marjan combineert haar juridische achtergrond en werkervaring bij een bank met haar belangstelling voor Afrika tot het voorzitterschap van Beletu.

Comments are closed.