Projecten

  Beletu ondersteunt momenteel drie projecten:

  Yenege-tesfa
  Deaf Development and Information Association
  Anno

  ***

  Wat vooraf ging


  Opleiding fysiotherapie in Gondar

  Tewodrose, Shimilesh en Tadesse zijn in 2003 in de fysiotherapie afdeling van de Universiteit van Gondar komen werken als fysiotherapie assistenten. Ze hadden geen idee wat het beroep inhield maar ze hielden van sporten en bewegen en waren nieuwsgierig. Door mee te werken op de afdeling fysiotherapie en wekelijkse lessen zijn ze de afgelopen drie jaar de basis geworden waar de afdeling fysiotherapie van Gondar op draaide. Omdat fysiotherapie een nieuwe discipline is in Ethiopië en de afdeling alleen uit buitenlandse fysiotherapeuten bestond waren de drie assistenten naast vertalers ook wegwijzers in de werkwijze en cultuur van een Ethiopische ziekenhuis en stad. Na drie jaar werken op de afdeling zijn de eerste fysiotherapeuten afgestudeerd aan de Universiteit van Gondar en heeft de afdeling zijn eigen Ethiopische werknemers. Tewodrose, Tadesse en Shimilesh zijn vervolgens zelf studenten fysiotherapie geworden. Beletu betaalde, met behulp van het Badeloch fonds, het lesgeld en een maandelijkse toelage voor de studenten fysiotherapie om ze over drie jaar als volleerd fysiotherapeut weer op de afdeling te kunnen verwelkomen. Tewodrose en Tadesse zijn inmiddels afgestuurd, Shimilesh heeft het helaas niet gehaald. 2Tewodrose en Tadesse werken nu als fysiotherapeuten in het ziekenhuis van Gondar. Van Tadesse hieronder namens beide heren een bedankje voor alle donateurs:

  My name is Tadesse I was born in Gondar and complete my high school the name of Gondar fasiledes. Since I finished my school i cant get a chance to study in governmental university but at the moment 19 98 EC I got the chance to work as physio assistance in Gondar university as temporarly. In the time of the work we learns and share a good work experience with the first foundation of physiotherapy departement: Pauline Henderson and Marieke Boersma. Then after we finished our contract we got a chance to study physiotherapy level of BSC program in Gondar university we are very glad that BELETU sponserd our education and pocket money fee the last
  3three yerars. We would like to thanks all members which is support us speciall Pauline Henderson and Marieke Boersma. They was a basement for our study. Since we finished our study we looking the job to works in governmental hospital. As a proffasion we promised that to serve our peoples the name of beletu organization.

  Thanks to beletu
  Tadesse Teshager

  Voor meer informatie over het Badelochfonds zie: http://www.badelochfonds.nl/

  ***

  Wat ook nog vooraf ging

  Voordat Beletu officieel een stichting werd, waren we al actief met het opzetten van verschillende projecten, met name in de periode dat Marieke, Pauline en Annemiek in Gondar verbleven. Enkele van onze vaste donoren ondersteunen Beletu al sinds deze begintijd, waarvoor onze hartelijke dank!

  Zo was er het gezondheidsproject voor straatkinderen in Gondar. Voor kinderen in Ethiopië zijn er meer gevaren voor hun gezondheid dan voor Nederlandse kinderen. Ziekten als malaria, longontsteking, AIDS, maar ook ondervoeding maken het moeilijker om ongeschonden op te groeien. Voor straatkinderen die ziek of gewond waren, zorgden we voor opvang en vervoer naar een kliniek of het ziekenhuis. Via donaties van Beletu werd de medische behandeling van de kinderen betaald. Dit project zet Yenega Tesfa momenteel voort.
  Het éénjarig bestaan van het Gondar Streetkids Healthcare Project hebben we gevierd met een schoenen-actie. Veel kinderen lopen dagelijks op blote voeten en staan hiermee bloot aan ziektes en verwondingen. Voor 100 euro hebben we voor 125 kids een paar schoenen, gemaakt van autobanden, laten maken.

  Brood coupons voor straatkinderen. Veel opgroeiende kinderen hebben dagelijks honger. Op heel kleine schaal probeerden we hier in Gondar iets aan te doen. Toeristen en inwoners van Gondar kunnen – nog altijd – een broodbonnen-boekje kopen bij vaste adressen: restaurants, winkels, hotels en Ethiopian Airlines en de coupons vervolgens uitdelen aan de kids. Hiermee kunnen zij bij de bakkerij in het centrum van de stad twee kleine broodjes krijgen. Eens per week wordt het geld van de verkochte boekjes opgehaald, waarmee de bakkerij wordt betaald voor het uitgedeelde brood.

  Ook waren we actief in de Gender Office van de universiteit. Vrouwen hebben in de Ethiopische maatschappij vaak een afhankelijke positie en ‘dienende’ rol. De mannen en jongens hebben ‘voorrang’: het meeste eten op het bord en de beste kansen wat scholing betreft. Op de universiteiten in Ethiopië zijn vrouwelijke studenten ruim in de minderheid. De Gender Office is in het leven geroepen om studentes met zelfvertrouwen door hun studietijd heen te helpen en hun leven op de universiteit plezieriger te maken. Er zijn – door de studentes zelf en slechts met steun van de Beletu’s – assertiviteitstrainingen en zelfverdedigings-cursussen georganiseerd, evenals themaavonden, filmavonden en bijlessen voor ‘moeilijke’ vakken. Ook organiseren de tweede- en derdejaars studentes tegenwoordig een Big Sister Program: het opvangen en begeleiden van de nieuw aangekomen eerstejaars studentes.

  AIDS is in Ethiopië een groot probleem. Gondar University heeft twee Anti-AIDS Clubs: één vanuit het ziekenhuis en een studentenclub. Eén van de resultaten van de clubs is een Voluntary Testing and Councelling Center, dat in het ziekenhuis is opgericht. De grootste taak ligt echter bij het bevorderen van zogenaamde ‘behavioral change’. Met de studentenclub is een enquête opgezet – gefinancierd door Beletu – om te onderzoeken waar voorlichting, begeleiding en training nodig is.

  Reacties zijn gesloten.