Deaf Development and Information Association (DDIA)

    DDIA

    Elk najaar wordt er wereldwijd tijdens de ‘week van de doven’ stilgestaan bij de behoeftes en rechten van dove mensen. In Ethiopië stond dit jaar het thema ‘inclusief onderwijs voor dove mensen’ centraal. Inclusief of geïntegreerd onderwijs houdt in dat dove kinderen niet op een dovenschool maar op een reguliere school onderwijs volgen. Dit is een mooi streven maar in een land als Ethiopië niet meteen vanzefsprekend omdat reguliere scholen vaak niet over de middelen beschikken om dove kinderen van goed onderwijs te voorzien. In Ethiopië zijn er bijvoorbeeld maar heel weinig docenten die gebarentaal beheersen, terwijl die docenten hard nodig zijn om de lesstof over te brengen aan dove kinderen. Omdat er sterke aanwijzingen waren dat de Ethiopische overheid op korte termijn geïntegreerd onderwijs op nationaal niveau door wil voeren, heeft DDIA (Deaf Development and Information Association) met steun van Beletu een workshop georganiseerd waarbij ruim 300 beleidsmakers en vertegenwoordigers van de dovengemeenschap met elkaar in discussie gingen. Tijdens de workshop promootte het Ministerie van Onderwijs geïntegreerd onderwijs door succesvolle voorbeelden uit andere landen aan te halen, waar geïntegreerd onderwijs vaak beter geregeld is dan in Ethiopië. Vertegenwoordigers van ENAD (The Ethiopian National Association of the Deaf) en DDIA benadrukten op hun beurt dat de dovengemeenschap te weinig betrokken wordt bij besluitvorming over doven onderwijs. Ook benadrukten zij dat de benodigde middelen voor geïntegreerd onderwijs (zoals docenten die gebarentaal beheersen) momenteel nog niet voldoende aanwezig zijn in Ethiopië. Dankzij de workshop zijn het Ministerie van Onderwijs en de dovengemeenschap nu met elkaar in gesprek om te bekijken hoe het onderwijs voor dove kinderen in Ethiopië het best georganiseerd kan worden.


    Reacties zijn gesloten.