Yenege Tesfa

  Yenege Tesfa

  girls shelter

  Van een organisatie die in 2005 één opvanghuis voor zes weesjongens in Gondar oprichtte, is Yenege Tesfa geworden tot een volwaardige organisatie die zich op vele fronten inzet voor alle kwetsbare en straatkinderen in de stad. Ngisti Gebreselassie, oprichter en manager, verwoordt haar missie als volgt:
  ‘Our mission is to provide Gondar’s orphans and vulnerable children with a happy family life: a home, education, good health and a bright future.’

  En dat is precies van Yenege Tesfa doet.

  Home for Tomorrow – inmiddels zijn er vier huizen waar weeskinderen kunnen wonen: twee voor jongens en twee voor meiden. Een ‘vader’ en een ‘moeder’ zorgen voor een veilige en goede sfeer. En voor een normaal huishouden, waar gegeten, gestudeerd en op tijd geslapen wordt.

  Into School – niet alleen de kinderen uit de ‘homes for tomorrow’, maar álle kinderen in Gondar moeten naar school kunnen. Yenege Tesfa zorgt voor schoolgeld, schoolspullen en een uniform voor zoveel mogelijk kinderen waarvan de familie te arm is om het zelf te kunnen betalen. Ook rijdt de ‘mobile school’ door de stad: een soort kar met een schoolbord en een leraar, die kinderen op straat kennis laat maken met lezen en schrijven.

  F1000023

  Vital Care – alle kinderen die ziek zijn moeten naar een arts of het ziekenhuis kunnen gaan, ook arme kinderen en straatkinderen. Het leven op straat brengt veel gezondheidsrisico’s met zich mee. Yenege Tesfa zorgt ervoor dat er geld is voor een consult, medicijnen, iemand om het zieke kind te begeleiden en voor iets te eten om de medicijnen mee in te kunnen nemen. Ook arme volwassenen kunnen inmiddels hiervoor bij Yenege Tesfa terecht.

  Training – Naast opvang, onderwijs en medische zorg wil Yenege Tesfa ervoor zorgen dat de kinderen, ook als ze ouder worden, optimale kansen hebben in het leven. Daarvoor krijgen ze training: over hygiëne en de gevaren van HIV/AIDS, zelfredzaamheid, ‘social skills’ en sommigen kunnen een vak leren.

  Hereniging met familie – het komt vaak voor dat straatkinderen toch nog familie hebben buiten de stad. Yenege Tesfa gaat op zoek naar deze familie, praat met hen, vertelt over de gevaren van de straat en probeert kind en familie te herenigen.

  Beletu heeft Yenege Tesfa de afgelopen negen jaar zien groeien tot een prachtige, kleinschalige organisatie die de straat- en weeskinderenproblematiek zo breed mogelijk bekijkt en probeert te verlichten. Wij steunen de organisatie dan ook met gepaste trots en alle vertrouwen. Beletu heeft de totstandkoming van één opvanghuis voor meisjes gefinancierd, vele trainingen, jarenlang het medische programma én de opleiding en salaris van manager Ngisti Gebreselassie, de vrouw die alles mogelijk maakt.

  Lees meer over Yenege Tesfa op de website: http://www.yenegetesfa.org

   

   

   

  Reacties zijn gesloten.